Danas odluka o povećanju plata vojnicima i podoficirima Oružanih snaga BiH

DOM NARODA

Danas odluka o povećanju plata vojnicima i podoficirima Oružanih snaga BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da donese konačnu odluku o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim se predviđa povećanje plata za vojnike i podoficire u Oružanim snagama BiH.

Ovaj zakonski prijedlog, koji se nalazi u drugom čitanju u Domu naroda, u prošlom sazivu parlamenta BiH u proceduru je uputila Borjana Krišto (HDZBiH).

U obrazloženju predloženih rješenja Krišto navodi da se na ovaj način želi poboljšati status zaposlenim vojnim licima koja imaju najniži koeficijent za obračun plate, a koja u ukupnoj vojnoj strukturi zaposlenih vojnih lica u Oružanim snagama BiH čine 80 posto ljudstva te zaustaviti negativan trend napuštanja ove službe.

U vrijeme usvajanja ovog zakonskog prijedloga u Zastupničkom domu procjene su bile da je za njegovu realizaciju potrebno 9,3 miliona KM.

Delegati bi trebalo da se izjasne o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OSA) BiH, koji je utvrđen u martu 2018. godine.

Predloženim zakonom provodi se odluka Ustavnog suda BiH i propisuje sadržaj pisanog zahtjeva u vezi s tajnim prikupljanjem podataka za koje je potrebno sudsko ovlaštenje, te uvodi ograničenje ukupnog trajanja ove mjere.

Na dnevnom redu je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama, također iz 2018. godine, koji je na prijedlog Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita utvrdilo Vijeće ministara.

Novim zakonom bolje se štite deponenti prilikom transformacije banaka u BiH te uvodi mogućnost restrukturiranja banaka.

Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Delegati bi trebalo da razmotre i prijedloge izmjena i dopuna Zakona o upravnim sporovima BiH, Zakona o patentu te Zakona o Sudskoj policiji BiH, kao i veći broj izvještaja.


Dodaj komentar na ovu vijest