Međunarodna konferencija o migrantskoj krizi u Sarajevu: Kako riješiti gorući problem

MNOGO IZAZOVA

Međunarodna konferencija o migrantskoj krizi u Sarajevu: Kako riješiti gorući problem

Regionalna konferencija o izazovima koje pred nas postavljaju migracije počela je jutros u Sarajevu na kojoj osim učesnika iz BiH i regiona prisustvuju i predstavnici Vijeća Evrope.

Mikhail Lobov, predstavnik Odjela za međunarodnu saradnju za ljudska prava iz Generalne direkcije za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope, koji je jedan od panelista, kazao je da je ovo odlična prilika da se govori o velikom međunarodnom problemu migrantske krize.

"Mi smo danas u Sarajevu na ovoj regionalnoj konferenciji koja se tiče izazova koje pred nas postavljaju migracije. Vijeće Evrope je izradilo pravne standarde u ovom polju koje ćemo razmatrati zajedno s najboljim nacionalnim praksama. Ovdje smo se i okupili, partneri s nacionalnih i internacionalnih nivoa, kako bismo razmijenili iskustva i prakse", istakao je Mikhail Lobov.

On smatra da Vijeće Evrope ima čitavo bogatstvo standarda koji su primjenjivi i na upravljanje u kontekstu migracija. Kaže da je tu osnovni instrument Evropska konvencija za ljudska prava te sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

"Postoje predmeti koje je sud razmatrao, a koji su relevantni za upravljanje procesima ljudskih migracija. Mi bismo iskreno željeli da ti standardi budu usvojeni u zemljama članicama i da tako postignemo upravljanje migracijama koje je u skladu s ljudskim pravima. Primjerice, jedno od osnovnih pitanja je pitanje lišavanja slobode migranata. Vijeće Evrope naporno radi na iznalaženju alternativa pritvaranja, ali se bavimo i problemima ranjivih skupina kao što su djeca", dodao je on.

On je zaključio kako im je misija da ujedinjeni rade na rješavanju zajedničkih problema.


Dodaj komentar na ovu vijest