Mještani Ljubača kod Tuzle ne žele migrante: Borit ćemo se protiv prihvatnog centra

PODRŽALI IH I POLITIČARI

Mještani Ljubača kod Tuzle ne žele migrante: Borit ćemo se protiv prihvatnog centra

Kasarna koja se nalazi u mjestu Ljubače kod Tuzle prema odluci Vlade Fedracije BiH nova je lokacija za smještaj migranata. Međutim, ovome se protive tamošnji stanovnici, kao i vijećnici gradskog vijeća Tuze, koji ističu da ljudima u nevolji treba pomoći, ali ne na spomenutom lokalitetu.

Veći dio prostorija kasarne u Ljubačama kod Tuzle godinama nije u upotrebi, a okolno zemljište je minirano, što upozoravaju i postavljeni znakovi. Ovaj lokalitet od Fedralne vlade predviđen je za formiranje prihvatnog centra za migrante što je izazvalo revolt kod mještana Ljubača i svih okolnih naselja.

Porodična kuća Lutke Grgić nalazi se nekoliko metara od kasarne, a kako nam je kazala, skupa sa svim ostalim mještanima jedinstvenog je stava - da neće dozvoliti formiranje migrantskog centra.

"Svim dozvoljenim sredstvima ćemo se boriti da se to ne desi. Mi se nalazimo u centru naselja i srcu industrijske zone, pa kampovi se nigdje u svijetu ne prave na takvim mjestima, već na izolovanim lokalitetima. Svi smo zabrinuti za našu sigurnost. Pet godina smo ovdje bili u ratu, niko nigdje nije otišao. Na pamet nam ne pada da sada to učinimo. Odavde me jedino mogu iseliti, a pitanje je živu, ili na drugačiji način", izričita je Grgić.

Uz samu kasarnu živi okvirno 500 ljudi, a predsjednik Mjesne zajednice Ljubače Dražen Vilušić navodi da se migrantima treba pomoći, ali ne smještanjem uz porodične kuće.

"Ukoliko se ostvari zamišljeni potez Vlade FBiH u Ljubačama više neće moći biti moguć život, jer znamo da migrante prate razne kriminalne radnje, provale u kuće, napadi na ljude i slično. Sigurnost stanovništva će sigurno biti ugrožena, a kasarna koja ima 14 magacinskih prostora je opasna i za migrante, jer je prostor u minskom polju. Provjerama u MAC-u smo dobili informaciju da je riječ o sumnjivoj površini od 120 duluma zemlje i niko sa sigurnošću ne može reći koliko je i da li je deminirano", upozorio je Vilušić.

Gradsko vijeće Tuzle danas je održalo vanrednu sjednicu na kojoj je, između ostalog zatraženo od Vlade Federacije BiH da navedenu odluku stavi van snage, a od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da preduzmu adekvatne mjere i hitno obezbijedi lokaciju koja je pogodna da za adekvatan boravak i zaštitu migranata, shodno odredbama Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1976. godine, a da se pri tome ne izaziva uznemirenost i ne ugrožavaju prava i slobode lokalnog stanovništva.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović mišljenja je da migrantske centre, kao svugdje u svijetu ne treba graditi u naseljima, a pogotovo ne u velikim centrima.

"Migrantima treba pomoći, ali ne na štetu lokalnog stanovništva. Takvih prostora u BiH ima mnogo i potrebno je pronaći načina da se zatvore granice BiH. Politička nesloga u državnom vrhu naše zemlje ne mora biti izgovor za sve, postoje policijske snage koje mogu zatvoriti slobodan prolaz krijumčara i migranata ovamo", kazao je Imamović.

Ukoliko odluka Vlade FBiH da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara, odnosno Ministarstvu sigurnosti BiH za smještaj migranata, iz Gradskog vijeća Tuzle su upozorili da će biti prinuđeni podnijeti zahtjeve nadležnim organima za procesuiranje odgovornih zbog pokušaja izazivanja opće opasnosti kao i o podržavanju protesta kojima će se predstavnicima mjesnih zajednica i drugim građanima Tuzle pridružiti i vijećnici.

Pored Ljubačana migrantskom kampu se protive i stanovnici mjesnih zajednica Suha, Par Selo, Husino, Kiseljak i Gornji Pasci.

Inače, na područje Tuzle svakodnevno pristigne okvirno 200 migranata koji borave u katastrofalnim uslovima na platou ispred Glavne autobuske stanice. Osnovni uslovi za život svake osobe, nažalost za njih su nepoznanica u ovom gradu. Spavaju na otvorenom, bez mogućnosti za obavljanje lične higijene, a poseban problem je pojavljivanje scabiesa, odnosno šuge.


Dodaj komentar na ovu vijest