Naša književna gromada - Na današnji dan prije 36 godina, otišao Branko Ćopić

Bosanskohercegovački književni

Naša književna gromada - Na današnji dan prije 36 godina, otišao Branko Ćopić

Branko Ćopić (Hašani, Bosanska Krupa, 1. januar 1915 – Beograd, 26. mart 1984), bio je bosanskohercegovački književnik.

Osnovnu školu završava u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Bihaću, a učiteljsku školu pohađa u Banjoj Luci i Sarajevu, te je završava u Karlovcu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomira 1940. godine, na pedagoško-filozofskoj grupi. Odmah nakon podizanja ustanka u Bosanskoj krajini, 1941. godine, pristupio je partizanskim jedinicama, u čijim je redovima ostao do završetka rata. Cijelo vrijeme boravka u partizanima radio je na organiziranju kulturno-prosvjetnih aktivnosti, a jedno vrijeme bio je i politički komesar združenih odreda Krupa-Sana. Taj period imat će veliki utjecaj na tematiku njegovog kasnijeg književnog stvaralaštva.

Po završetku rata vraća se u Beograd, gdje je do 1949. bio urednik dječijeg časopisa "Pioniri".

Od 1951. pa sve do smrti profesionalno se bavio književnošću. U periodu od 1950. do 1960. napisao je nekoliko pripovijetki (Jeretička priča, Večera za sekretara, Odumiranje nogu i dr.) čiji se sadržaj nije dopao dijelu tadašnjeg političkog rukovodstva, zbog čega je cijeli kasniji period imao velikih problema, a što je javnosti bilo malo poznato. Pisao je na bosanskom jeziku čija je ljepota, raskoš i lepršavost došla do punog izražaja baš u djelima ovog pisca.

Prvu priču objavljuje 1928, a prvu pripovijetku 1936. Ukupno mu je objavljeno oko 150 djela, bez ponovljenih izdanja i naslova u sabranim djelima, pa se s pravom ubraja u red najplodnijih i najčitanijih pisaca druge polovine 20. vijeka u bivšoj Jugoslaviji. Autor je scenarija za film Major Bauk. Djela su mu prevođena na albanski, bugarski, češki, engleski, esperanto, francuski, holandski, italijanski, kineski, mađarski, njemački, poljski, rumunski, ruski, slovački i turski jezik. Bio je član SANU-a i ANUBiH.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941, Ordena zasluga za narod I i II reda, Ordena bratstva i jedinstva I reda, Ordena Republike i dr.

Izvršio je samoubistvo skokom sa Brankovog mosta na Savi u Beogradu 26. marta 1984.

BIBLIOGRAFIJA

Pod Grmečom, pripovijetke, Beograd, 1938.
Borci i bjegunci, pripovijetke, Beograd, 1939.
Ognjeno rađanje domovine, poezija, Sarajevo, 1944.
Priče partizanke, Sarajevo, 1944.
Bojna lira pionira, poezija, Zagreb, 1945.
Sveti magarac i druge priče, Beograd, 1946.
U svijetu medvjeda i leptirova. Doživljaji mačka Toše, Zagreb, 1946.
Ratnikovo proljeće, poezija, Sarajevo, 1947.
Sunčana republika, pjesme, Sarajevo, 1948.
Rudar i mjesec, pjesme, Beograd, 1948.
Ježeva kućica, poezija, Beograd, 1949.
Šest vukova i jedan rep, pjesme, Zagreb, 1949.
Prolom, roman, Beograd, 1952.
Priče ispod zmajevih krila, Sarajevo, 1953.
Stari nevjernik, priče, Sarajevo, 1953.
Doživljaji Nikoletine Bursaća, priče, Sarajevo, 1956.
Orlovi rano lete, roman, Sarajevo, 1957.
Lalaj Bao, Čarobna šuma, poezija, Sarajevo, 1957.
Gluvi barut, roman, Beograd, 1957.
Ne tuguj, bronzana stražo, roman, Sarajevo, 1958.
Partizanske tužne bajke, pjesme, Sarajevo, 1958.
Djeda Trišin mlin, poezija, Sarajevo, 1960.
Magareće godine, roman, 1960.
Slavno vojevanje, priče, Sarajevo, 1961.
Bitka u Zlatnoj dolini, priče, Sarajevo, 1963.
Osma ofanziva, roman, Sarajevo, 1964.
Sabrana djela I-XII, Beograd - Sarajevo, 1964.
Otac Grmeč, Banja Luka, 1969.
Bašta sljezove boje, priče, Beograd, 1970.
Glava u klancu, noge na vrancu, priče, Sarajevo, 1971.
Mala moja iz Bosanske Krupe, poezija, Sarajevo, 1971.
Sabrana djela I-XIV, Beograd - Sarajevo, 1975.
Delije na Bihaću, roman, Sarajevo, 1976.
Golubija vremena, poezija, Mostar, 1978.
Lijan vodi karavane, pripovijetke, Sarajevo, 1981.
Sabrana djela I-XVI, Beograd, 1982.

FILMOGRAFIJA

Magareće godine (1994)
Gluvi barut (1990)
Razgovori stari (1986)
Smiješne i druge priče, TV-serija (1986)
Odumiranje međeda (1982)
Bježaćemo čak u Liku (1979)
Osma ofanziva, TV-serija (1979)
Mala moja iz Bosanske Krupe (1978)
Hajdučka vremena (1977)
Četrdeset prva (1971)
Orlovi rano lete (1966)
Nikoletina Bursać (1964)
Grob u žitu (1951)
Major Bauk (1951)
Živjeće ovaj narod (1947)

NAGRADE

Akademije sedam umetnosti, 1938.
Rakićeva, 1939.
Srpske akademije nauka, 1940.
Komiteta za kulturu i umetnost vlade FNRJ, 1947. i 1948.
Vlade FNRJ, 1949.
Oktobarska nagrada Beograda, 1956.
NIN-ova nagrada za roman "Ne tuguj, bronzana stražo", 1958.
Njegoševa nagrada, 1972.
Nagrada AVNOJ-a, 1972.
Nagrada "Skender Kulenović", 1978.
Nagrada ZAVNOBIH-a, 1980.


Dodaj komentar na ovu vijest