OV BOSANSKA KRUPA: ZABRANA DOVOŽENJA MIGRANATA NA TERITORIJ OPĆINE UZ ENTITETSKU GRANICU

USK

OV BOSANSKA KRUPA: ZABRANA DOVOŽENJA MIGRANATA NA TERITORIJ OPĆINE UZ ENTITETSKU GRANICU

- Ovo je prvi ali, kako se moglo čuti na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa, ne i posljednji konkretan potez općinske vlasti u vezi povećanog priliva migranata u ovoj općini.

U Bosanskoj krupi održana je 41. sjednica Općinskog vijeća. Usvojeno je nekoliko prijedloga i zaključaka vezanih za aktuelnu pandemiju i u posljednje vrijeme povećan priliv migranata. Pored ostalog, prihvaćen je  i rebalans budžeta za ovu godinu, te brojne odluke vezane za subvencioniranje poduzetnika , infrastrukturne projekte i rad općinskih organa uprave, javnih ustanova i preduzeća.

Podršku rebalansu Budžeta, koji nakon izmjena iznosi blizu 11 miliona KM i veći je oko 5% u odnosu na planirani,  dalo je 17 bosanskokrupskih vijećnika. Inače, budžet Bosanske Krupe do sada je već jednom uvećan u maju za nešto više od 500.000 maraka, koliko iznosi i najnovije povećanje. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju. Na ovaj način pravnim i fizičkim licima kojima je u vrijeme pandemije bilo zabranjeno, otežano ili onemogućeno poslovanje, iznos naknade za privremeno korištenje javnih površina subvencionira do kraja godine, a ne kako je ranije bilo određeno do isteka trideset dana od prestanka važenja stanja nesreće na području općine. Inače, do sada je na saniranje ekonomskih posljedica pandemije  utrošeno više od 600 hiljada, od čega 500 hiljada maraka iz budžeta Općine.

Osim negativnih efekata pandemije, Bosanska Krupa u posljednje vrijeme je suočena sa povećanim prilivom migranata. S tim u vezi, Vijeće je usvojilo Prijedlog zaključka o zabrani dovoženja migranata na teritorij Bosanske Krupe  uz entitetsku granicu što predstavlja prvi ali, kako se moglo čuti, ne i posljednji konkretan potez općinske vlasti.

Vijećnici su odlučili podržati i Prijedlog odluke o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom, a u prvoj fazi projekta zamijenit će se 1300 svjetiljki.

Usvojen je i Prijedlog rješenja o dodjeli općinskih priznanja povodom 17. septembra – Dana općine, a specijalna priznanja dodijelit će se iz oblasti privrede. Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 17. septembra.


Dodaj komentar na ovu vijest