Podrška projektu zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica u Bihaću

S gradske vodovodne mreže pitkom vodom se snabdijeva više od 60.000 stanovnika

Podrška projektu zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica u Bihaću

Rješavanje pitanja vezanih za vode i zaštitu okoliša predstavljaju osnovne  preduvjete za planskim korištenjem zemljišta i zaštitom prostora, kao osobito vrijednog i ograničenog dobra. Održiv razvoj limitiran je racionalnim korištenjem zemljišta, prostora, i prirodnih dobara.

Pravo na korištenje sredstavaFonda za zaštitu okoliša Federacije BiH dobilo je i Grad Bihać. Projekt „Izrade Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica  i Toplica Grad Bihać" Fond je podržao sa iznosom do 24.000 KM.

Vodovodni sistem općine Bihać sastoji se od gradskog (centralnog) sistema, koji koristi  vodu sa izvorišta Klokot i Privilica, vodovodnog sistema Kulen Vakuf - Ostrovica te dva vodovodna podsistema, Orašac-Toplica i Gata. S gradske vodovodne mreže pitkom vodom se snabdijeva preko 60.000 stanovnika.

Dio vodovodne mreže u općini Bihać izgrađen je od azbestno-cementnih cijevi, što  predstavlja veliku prijetnju za kvalitet vode, a veliki dio mreže je već dotrajao, stoga bi bilo potrebno izvršiti rekonstrukciju i zamjenu dijela vodovodne mreže. Stare i dotrajale cijevi uzrokuju i velike gubitke u vodovodnom sistemu.

Sve ovo su razlozi zašto se Fond uključio u izradu Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica.

JER MI JE STALO
Probudimo svijest o zaštiti okoliša

Foto: Ilustracija


Dodaj komentar na ovu vijest