Potvrđena optužnica protiv osumnjičenih za pogibiju tri radnika na HE Una

Bihać

Potvrđena optužnica protiv osumnjičenih za pogibiju tri radnika na HE Una

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Zijada Mujagića (1959), Edina Koričića (1979) i Samira Piralića (1966) koji se terete kao odgovorne osobe za nesreću na HE Una - Kostela iz 2018. godine u kojoj su smrtno stradala tri radnika.

Mujagić i Koričić se terete da su počinili krivično djelo Nepoduzimanje mjera zaštite pri radu, a Piralić da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom Izazivanje opće opasnosti.

Optužnicom se Mujagiću i Koričićnu stavlja na teret da su dana 2.8.2018.godine u Bihaću, kao odgovorne osobe, i to Mujagić kao direktor dijela Javnog preduzeća „Elektroprivreda BH Sarajevo, Podružnica „Elektodistribucija“ Bihać, a Koričić kao rukovodilac Sektora za sisteme upravljanja, istog dijela Javnog preduzeća „Elektoprivreda BiH Sarajevo, Podružnica „Elektodistribucija“ Bihać, postupili suprotno odredbi člana 46. stav 1. i stav 3. Pravilnika o zaštiti na radu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo tako što kao rukovodni zaposlenici u Društvu, svaki u svom domenu (Mujagić u smislu nadzora nad primjenom i provođenjem propisa zaštite na radu, a Koričić u smislu faktičkog organiziranja procesa rada u skladu sa propisima zaštite na radu), i opisom poslova njihovih radnih mjesta, nisu organizirali provođenje mjera iz oblasti zaštite na radu, propuštajući da te mjere organizuju u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti na radu i članom 15. Pravilnika o zaštiti na radu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, koje odredbe propisuju obavezu društva da prije početka radova na izgradnji, rekonstrukciji ili redovnom planiranom remontu elektroenergetskih postrojenja i objekata izradi elaborat o uređenju gradilišta i isti dostavi nadležnom organu uprave za poslove inspekcije, slijedom čega društvo prilikom radova izvođenih tog dana na remontu turbine u pogonu proizvodnje električne energije iz hidroelektrane na lokaciji Kostela nije prijavilo početak radova niti obezbjedilo izvođenje radova prema elaboratu, iako su bili svjesni i znali da takvim postupanjem krše zakon i druge propise o mjerama zaštite pri radu.

Istom optužnicom se Piraliću stavlja na teret da je dana 2.8.2018.godine u Bihaću, kao odgovorna osoba, rukovodilac djelatnosti proizvodnje dijela Javnog preduzeća „Elektoprivreda BiH Sarajevo, Podružnica „Elektodistribucija“ Bihać, u pogonu proizvodnje električne energije iz hidroelektrane „Una-Kostela“ na lokaciji Kostela, prilikom izvođenja radova redovnog održavanja odnosno remonta turbine unutar difuznog otvora broj 4., a koji radovi su se izvodili bez prethodno izdatog radnog naloga i bez sačinjenog elaborata o uređenju gradilišta, od „radne grupe“ uposlenika tog preduzeća koju su faktički činili Salihodžić Elvis- rukovodilac pogona proizvodnje, Čelebić Ismet-vodeći strojar, te Mujić Sead, Mujić Admir i Kečanović Rasim – strojari, kao rukovodilac organizacione jedinice koja je izvodila te radove, postupio suprotno članu 20. Pravilnika o zaštiti na radu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, koji propisuje da odgovorni rukovodilac u organizacionim jedinicama dijelova društva ne smije staviti u promet odnosno u upotrebu sredstva rada i opremu i sredstva lične zaštite prije nego se uvjeri da ista odgovaraju važećim propisima, odnosno dok uz sredstava rada i opremu ne obezbijedi kopiju isprave kojom se isto dokazuje, kao i suprotno članu 137. Pravilnika o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad koji propisuje da se oruđe mora ispitivati prema odredbama zakona o zaštiti na radu i odgovarajućim propisima donesenim na osnovu njih i da se ne smije koristiti ako nije ispravno.

Svjestan da takvim postupanjem krši propise o mjerama zaštite pri radu, ali olako smatrajući da se prilikom izvođenja radova neće ništa dogoditi, prisutnim uposlenicima naprije dozvolio da koriste dvije električne pumpe marke „Elektrokovina“ tip VCG 510 R1 serijskog broja H27542 snage 2,2 kW i tip VCG 1410 snage 5,5 kW, koje nisu bile tehnički ispravne, odnosno nije izdao nalog za obustavljanje procesa rada obzirom da nisu bili primjenjene mjere zaštite na radu kako je to bio u obavezi u smislu odredbe člana 46. stav 3. alineja 3. Pravilnika o zaštiti na radu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, a potom, kada se pomenuti posao sa ovakvim pumpama nije mogao okočati, istima dozvolio da u upotrebu stave motornu pumpu marke Honda WT 30X, koja je tog dana, upravo u te svrhe, uzeta na revers iz Civilne zaštite, a bez da se prethodno uvjerio da takva pumpa ima potrebnu dokumentaciju da bi se uopće mogla staviti u upotrebu, niti da je sigurna za upotrebu u smislu ispravnosti i vrste pumpe, obzirom da se radilo o motornoj pumpi na benzin koja se do tada nije koristila u radu za takvu vrstu poslova niti je za rukovanje takvom pumpom itko od pomenutih uposlenika bio stručno osobosobljen jer su se do tada, za takvu vrstu poslova, uvijek koristili električne pumpe.

Tako su strojari Mulić Almir i Mujić Sead prilikom čišćenja pomenutog difuznog otvora, ušli u unutrašnjost istog na dubinu oko 3 m, gdje su postavili pomenutu pumpu i uključili je da radi kako bi izvukla vodu, da bi pri radu pumpe došlo od ispuštanja ugljen-monoksida, uslijed čega je došlo do gušenja Mulić Almira i Mujić Seada ugljen-monoksidom, a nakon što se rukovodilac pogona Salihodžić Elvis spustio u difuzni otvor kako bi im pomogao, i do njegova gušenja također zbog udisanja ugljen-monoksida, uslijed čega su sva trojica smrtno stradala od posljedica gušenja ugljen-monoksidom koji je u njihovom organizmu pronađen u količini od 50 posto, navode iz Tužilaštva USK.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Bihaću.

Foto: N1


Dodaj komentar na ovu vijest