ODRŽANA 37. REDOVNA SJEDNICA U BOSANSKOM PETROVCU

Usvojen Plan zaštite od požara u općini

ODRŽANA 37. REDOVNA SJEDNICA U BOSANSKOM PETROVCU

Izvještaj vam prenosimo u cijelosti.

Općinsko vijeće Bosanskog Petrovca  danas je održalo 37. Redovnu sjednicu, na kojoj je razmatran izuzetno obiman Dnevni red, sa planiranih 20 tačka.

Iako je Općinsko vijeće na prijedlog Mithata Hidića, vijećnika SDA, skinulo sa Dnevnog reda Informaciju o radu organa uprave za 2015. godinu, koji bi trebao da se razmatra na narednoj sjednici zajedno sa Informacijom o izvršenju Budžeta za prošlu godinu, početak sjednice upravo je obilježila burna diskusija o toj tačci.

Dugotrajna rasprava je otvorena u sklopu tačke Plan i program rada načelnika i organa uprave za 2016. godine, koji je obuhvatio planirane aktivnosti kojim će se posvetiti pažnja u tekućoj godini.

Kao prioritet načelnik Zlatko Hujić, je u svom izlaganju, istakao je zapošljavanje i povećanju broja  radnih mjesta, ističući kontinuitet saradnje sa nekoliko domaćih investitora i planove za ulaganje u Bosanski Petrovac. Drugi prioritet je nastavak projekata komunalne infrastrukture, projekti komunalne i vodovodne mreže, javne rasvjete, kao i poboljšanje lokalne putne infrastrukture.  

Tokom rasprave općinski vijećnici su između ostalih primjedbi naglasili da se u ovoj godini treba više pažnje posvetiti poljoprivredi, kao jednom od strateških pravaca. 
Brojne su diskusije bile vezane za izgradnju vodovoda i kanalizacione mreže. Ovo zbog toga jer su loše asfaltirali ceste, jer nisu kvalitetno vraćeno u prvobitno stanje.

Na kraju dvosatne diskusije Plan i program je usvojen uz jedan suzdržan glas.

Nastavak sjednice protekao u razmatranju i tačke dnevnog reda Informacija PIT-a i  Nadzornog organa za projekat kanalizacione mreže, o postavljanju asfalta u svim dijelovima grada, gdje je rađena kanalizacija i vodovodna mreža, sa dostavljenim podacima o plaćenim situacijama za izvedene radove na asfaltiranju.
Iako su prisutni predstavnici izvođača radova i nadzornog organa insistirali da su izvedeni radovi u skladu sa projektom, i da su za ugrađene materijale provedena ispitivanja, te dobiveni atesti, Vijeće nije prihvatilo takva obrazloženja, jer su na cestama vidljiva potonuća. Predstavnici nadzora i izvođača radova su iznijeli tvrdnju da su i sada u toku radovi na otklanjanju nedostataka i da će svi eventualni budući problemi biti evidentirani, predviđenim tromjesečnim kontrolama, i otklonjeni na teret izvođača radova, u garantnom roku od godinu dana.

Svoje nezadovoljstvo stanjem na terenu  i stanjem puteva  izrazio je i Hujić izjasnivši  se da je sramota ove općine, a misli se na kvalitetu asfalta i puteva, te dao punu podršku Vijeću.

Konačno, nakon diskusije Vijeće je usvojio zaključak da ne prihvata Informaciju, te su obavezali PIT, nadzorni organ i izvođača radova da u pisanoj formi dostave odgovore na opravdane primjedbe i pitanja vijećnika sa današnje sjednice. 

Vijeće je usvojilo i inicijativu da se Domu zdravlja Bosanski Petrovac umanji visina komunalne naknade, te da se pronađe način da se otpiše polovina dospjelog duga, te se od Pravobranilaštva traži povlačenje zahtjeva za prisilno izvršenje.

Usvojen je i Plan zaštite od požara u općini.

Vijeće je prekinulo rad ne iscrpivši sve tačke dnevnog reda, a o datumu nastavku sjednice odlučit će Kolegij.

IZVOR: USKinfo.ba Objavljeno na dan 26.02.2016 - 09:47

Dodaj komentar na ovu vijest

Marketing Info

Postani Facebook fan Biscani.ba

Klikni "Sviđa mi se" i postani naš fan. Najbrže informacije iz Bihaća, lijepog grada na Uni.

Marketing Info