U devet kladuških škola manje 175 osnovaca

USK

U devet kladuških škola manje 175 osnovaca

Sve je manje osnovaca i srednjoškolaca u Velikoj Kladuši. Devet od deset kladuških osnovnih škola ima manje učenika ove nego prethodne školske godine, odnosno zabilježeno je smanjenje u ovim školama za 175 učenika u samo godini dana. 

Glavni razlog smanjenja i ukupnog broja učenika i broja prvačića leži u napuštanju škole radi odlaska u inostranstvo, odnosno radi iseljavanja. Prema onom što su nam rekli u školama stanje će biti još ozbiljnije s obzirom da ih većina ima najave ispisa djece iz škole radi odlaska u inostranstvo. 

Najveći pad broja učenika zabilježila je gradska škola „25. novembar“ koja ove školske godine ima 45 učenika manje nego prošle školske godine. Prošle je imala 660, a ove 615 učenika. Manje je i prvačića za 15, prošle godine ih je bilo 67, ove 52. Edina Dizdarević, direktorica škole.

Škole u Crvarevacu i Podzvizu imaju po 24 učenika manje. Crvarevac je prošle školske godine imao 403, ove 379 učenika, a Podzvizd 471 prošle, a ove 447 učenika. Škola u Crvarevcu ima 13 prvačića manje, odnosno ove godine ih je 31, dok je škola u Podzvizdu prošle imala 46, ove 39 prvačića. Manje učenika ima i OŠ „Sead Ćehić“ Grahovo. Iako je ove školske godine upisala isti broj prvačića kao i prošle godine, 21, u odnosu na prošlu, ove školske godine ima manje za više od 20 učenika, odnosno sada ih ima 260. OŠ „1. mart“ Vrnograč ima 21 učenika manje. Prošle školske godine školu je pohađalo 453 učenika, a ove 432 učenika. Škola ima i jedno odjeljenje prvačića manje, odnosno ima ih 24.

OŠ„Fadil Bilal“ Šumatac ima 4 prvačića više nego prošle školske godine, odnosno 18 ih je, ali bilježi 17 učenika manje. Prošle školske godine bilo ih je 226, ove 209. Manji broj učenika u ovoj školskoj godini, i to za 8 ima OŠ „Donja Vidovska“. Prošle je imala 200, a  ove školske godine 192 učenika. 20 je prvačića u ovoj školi, odnosno za jednog manje u odnosu na prošlu godinu.

OŠ „Todoorovska Slapnica“ ima 21 prvačića, 12 manje u odnosu na prošlu školsku godinu, a toliko je manje ukupno brojno stanje učenika. Prošle školske godine u ovoj školi bilo ih je 317, a ove 305. Iako je škola u Todorovu ove školske godine upisla sedam prvačića više, sada ih je 46, učenika je manje za četvero, odnosno školu pohađa ukupno 321 učenik.

Jedina škola koja ove školske godine ima više učenika nego prethodne školske godine je Prva osnovna škola Velika Kladuša. Prošle godine je imala 610, a ove 620 učenika.  Više je i prvačića, i to za 10,  sa područnom školom Polje škola ima 72 prvačića.

I srednje škole imaju manje učenika. Gimnazija ima za 10 učenika manje ove nego prethodne školske godine. Ima ukupno 201 učenika, odnosno 38 učenika prvih razreda. Asim Karajić, direktor škole.

I Druga srednja škola ima za oko deset učenika manje. Školu pohađa ukupno 493 učenika, od toga 175 je učenika prvih razreda. Prva srednja škola „dr. Husein Džanić“ prošle godine je imala 570 učenika, ove godine ih je 568, a od toga je 175 učenika prvih razreda.

Foto:Radiovkladusa.ba

 


Dodaj komentar na ovu vijest