Una RC Kiro rafting organizuje obuku za skipere

Postani skiper sa Une

Una RC Kiro rafting organizuje obuku za skipere

Na osnovu rješenja Federalnog ministra prometa i komunikacija broj 05/4-27-682/10 od 15.04.2010.g. kojim je data saglasnost UNA RC d.o.o. KIRO RAFTING, Golubić, Bihać, da može izvoditi praktičnu i teoretsku obuku za upravljača čamca, odnosno rafting vodića-skipera, objavljujemo

OGLAS ZA OBUKU RAFTING VODIĆA - S K I P E R A

Praktična i teoretska obuka za upravljača čamca, odnosno rafting vodiča-skipera, prema Programu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija održat će se :

Termin: 21.05. - 24.05.2018.g.

Lokacija: UNA RC KIRO RAFTING CENTAR, Golubić bb, Bihać, BiH

Prijava: do 20.05.2018.g.

Adresa: Una RC d.o.o. Kiro Rafting, Golubić bb, Bihać, BiH

Tel/Info: 061 192 338, 061 687 421

E-mail: extreme@una-kiro-rafting.com

Uz prijavu priložiti kratku biografiju o sebi, te osnovne podatke o klubu ili agenciji.

Uvjeti za prisustvovanje obuci:

a) kandidat mora biti punoljetan

b) da je plivač

c) potvrda o uplati

Po završetku obuke izdaje se uvjerenje o završetku obuke i time kandidati stiču pravo da pristupe polaganju završnog ispita za upravljača čamca, odnosno rafting vodića-skipera, pred komisijom FMPIK.

Sve informacije i neophodna literatura na gore navedene adrese i telefone.

Praktičnu i teoretsku obuku izvodit će stručne osobe iz svakog predmeta prema Programu.

IZVOR: Objavljeno na dan 16.05.2018 - 16:25

Dodaj komentar na ovu vijest