UNSKO – SANSKE ŠUME : UMANJILI SMO KOLIČINU SJEČE ZBOG NOVONASTALE SITUACIJE

USK

UNSKO – SANSKE ŠUME : UMANJILI SMO KOLIČINU SJEČE ZBOG NOVONASTALE SITUACIJE

- U Federaciji BiH ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u periodu januar-august 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, manja je za 4,2 posto

- Proizvodnja sortimenata od četinara je manja 3,2 posto, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara manja za 5,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna prodaja šumskih sortimenata u promatranom periodu, u odnosu na isti period 2019. godine, manja je za  3,2 posto. 
Sa sličnim trendom  suočavaju se i Unsko sanske šume. Naime, ovogodišnji plan sječe bio je 407.000 kubnih metara. Do sada je realizovano 253.400 m 3 ili 73% od količine planirane do kraja 3 kvartala, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 10%.najveći razlog tome je taj što su u ovoj godini US šume bile su u poziciju da imaju veću ponudu nego potražnju proizvoda.

Foto:RTVUSK

 


Dodaj komentar na ovu vijest