Ustavni sud BiH odbio apelaciju Zlatka Hušidića

USK

Ustavni sud BiH odbio apelaciju Zlatka Hušidića

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju apelanta Zlatka Hušidića podnesenu protiv presuda Vrhovnog suda F BiH od 19.decembra 2019. godine i 20. juna 2019. godine.

Naime, Zlatko Hušidić je Presudom Vrhovnog suda F BiH proglašen krvim zbog toga što se je tokom rata u BiH, a za vrijeme trajanja oružanog sukoba između Armije R BiH i pripadnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna kao komadant 1 bataljona NO APZB nečovječno ophodio prema ratnim zarobljenicima pripadnicima V korpusa Armije R BiH, a  protivno Ženevskoj konvenciji o postupanju sa ratnim zarobljenicima čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Optuženi je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine uz obavezu da naknadi troškove krivičnog postupka.

Vrhovni sud F BiH je u obrazloženju svoje odluke naveo da radnje optuženog prema oštećenim ratnim zarobljenicima s obzirom na način njihovog poduzimanja  (udarci nogom obuvenom čizmom u glavu i tijelo, udarci puškom po glavi i svuda po tijelu) bez obzira na dužinu njihovog trajanja predstavljaju napad na tjelesni i lični integritet oštećenih i njihovo teško vrijeđanje i poniženje te stoga i ozbiljan nasrtaj na njihovo ljudsko dostojanstvo.

Ustavni sud BiH je ispitujući ocjenu apelantovih navoda, kojima tvrdi da je činjenično stanje dato u obrazloženju odluka Vrhovnog suda F BiH proizvoljno utvrđeno, da su izvedeni dokazi proizvoljno cijenjeni od strane suda kao i da su proizvoljno primijenjeni pozitivnopravni propisi, te da mu je povrijeđeno načelo in dubi pro reo, stao na stanovište da je Vrhovni sud suprotno ovakvim navodima apelacije u osporenim presudama odgovorio na navode koje je ocijenio bitnim i relevantnim za odlučenje, te je za svoje stavove dao valjane, jasne i logične razloge, a sve u skladu sa zahtjevima Evropske konvencije. Zbog toga je Ustavni sud BiH apelantove navode cijenio neosnovanim.

U skladu sa Ustavom BiH odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obvezujuće, saopćeno je iz Tužilaštva USK.


Dodaj komentar na ovu vijest