VIDEO - Bespravna gradnja: Zakon o legalizaciji na doradi, proces legalizacije nije obustavljen

USK

 VIDEO - Bespravna gradnja: Zakon o legalizaciji na doradi, proces legalizacije nije obustavljen

- Problem legalizacije bespravno izgrađenih objekata evidentan je u svim gradovima i općinama USK. Bivši Zakon o legalizaciji koji je bio kratko u primjeni predvidio je njihovo evidentiranje, ali zbog njegove kompleksnosti stavljen je van snage. Određene lokalne samouprave su u dobroj mjeri sagledale stanje i popisale nelegalne objekte, kao što je Grad Bihać gdje je izgrađeno oko 2.000 nelegalnih objekata...

Bez obzir što  USK trenutno nema Zakona o legalizaciji, sam proces legalizacije nije obustavljen. Svi zainteresirani građani koji žele uvesti u zakon izgrađene objekte, mogu to uraditi na osnovu Zakona o prostornom uređenju i građenju koji tretira ovu oblast, ističu u Ministarstvu prostornog uređenja i građenja USK.

Kako nam je kazao resorni ministar Adnan Alagić i u ovom trenutku može se izvršiti legalizacija. Zakon koji je postojao prije o građenju, a konkretno ono što se odnosi na legalizaciju bio je dobar a sad je na doradi, u njegovoj završnoj fazi. Trenutno se nalazi u fazi usaglašavanja kako bi se kvalitetno odgovorilo cilju i tematici koju tretira. Ipak, budući Zakon o legalizaciji neće omogućiti svima da legalizaciju svoje nelegalno izgrađene objekte, ali će uveliko pomoći da se proces pojednostavi.


Kada je u pitanju primjerice Bihać, na osnovu Zakona o legalizaciji, koji je stavljen van snage krajem 2019. godine, Grad Bihać je donio Program za evidenciju bespravno izgrađenih objekata. Komisije su snimile stanje na terenu i u periodu od maja do novembra 2019. godine evidentirale 2.332 objekta. 

Kako bi se zaustavio trend bespravne gradnje, inspekcija vrši pojačan nadzor na terenu, a Služba inspekcijske poslove, putem radne grupe koju je imenovao gradonačelnik, priprema program uklanjanja bespravno izgrađenih građevina na području Grada Bihaća. Kada je u pitanju legalizacija, o rokovima, postupku za podnošenje zahtjeva i slično, građani se mogu obratiti lično u Službu za urbanističko planiranje i građenje i Urbanističko-građevinsko inspekciji Grada Bihaća.

 

Foto:RTVUSK


Dodaj komentar na ovu vijest