VIDEO - Na punkt Velčevo kod Ključa i dalje pristižu migranti: U posljednja tri dana pomoć zatražilo njih 150

USK

 VIDEO - Na punkt Velčevo kod Ključa i dalje pristižu migranti: U posljednja tri dana pomoć zatražilo njih 150

- Patrole policije Unsko-sanskog kantona i dalje provode mjere Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom prema kojima je migrantima zabranjen ulazak u Kanton. 

Migranti se zbog toga zadržavaju na punktu u Velečevu, a pomoć im svakodnevno pruža Crveni križ Unsko-sanskog kantona.

Već dvije godine Crveni križ USK-a, na punktu  u Velčevu kod  Ključa, pruža  pomoć migrantima koji se nađu u tom rejonu.

Uglavnom je riječ o osobama koje pokušaju ući na prostor Kantona kako bi  sa neke od lokacija duž državne granice sa R Hrvatskom, dalje nastavili put do svog cilja, najčešće Italije i Njemačke.Prema riječima koordinatorice Crvenog križa Ključ, na ovom punktu je samo u posljednja tri dana pružena pomoć za 150 lica u pokretu koja su stigla iz pravca Sarajeva. Pomoć se ogleda prije svega u psihološkoj podršci, potom medicinskom tretmanu, ali i hrani, odjeći i obući.

 


Dodaj komentar na ovu vijest