VIDEO - Premijer Ružnić sa saradnicima primio specijalnog predstavnika Vijeća Evrope Drahoslava Štefaneka

USK

VIDEO - Premijer Ružnić sa saradnicima primio specijalnog predstavnika Vijeća Evrope Drahoslava Štefaneka

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice Drahoslav Štefánek, u sklopu radne posjete Bosni i Hercegovini, boravio je danas na području Unsko-sanskg kantona.  

Specijalni predstavnik Štefanek je posjetio objekte za prihvat migranata: Miral, Sedra, Borići i šatorsko naselje Lipa u Unsko-sanskom Kantonu te razgovarao sa predstavnicima Vlade Unskog kantona kako bi dobio potpun uvid u situaciju.

Sastanku sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem, prisutni su bili i Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova te Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike u Vladi USK.

Tokom razgovora detaljno je analizirana situacija uzrokovana migranstkom krizom na području ovog kantona. 


Premijer Ružnić istaknuo je nužnost  uspostavljanja jake državne koordinacije  u upravljanju migrantskom krizom na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

- Unsko-sanski kanton u posljednje tri godine podnosio je najveći teret migrantske krize u Bosni i Hercegovini kroz koji je u proteklom periodu prošlo više od  100 000 ilegalnih migranata, od čega 70 000 registrovanih kod Službe za strance, a zbog nedostatka adekvatne koordinacije aktivnosti između međunarodnih partnera, nadležnih državnih institucija za pitanja migracija i lokalnih vlasti, koje u operativnom smislu nose najveći teret migrantske krize, rezultati na terenu su izostali te se rješenje problema migrantske krize u BiH isključivo tražilo od Unsko-sanskog kantona. U cilju zaštite kako građana Unsko-sanskog kantona tako i migranata koji su u tranzitu na području Bosne i Hercegovine,  potrebno je  jedinstveno djelovanje,  ravnomjerno  raspoređivanje  kampova za prihvat migranata na teritoriji BiH kako bi se smanjio pritisak na zapadni dio BiH, odnosno Unsko-sanski kanton kao i   strateški,  dugoročan pristup problematici migracija u BiH, istaknuo je premijer USK.

Specijalni predstavnik Štefanek, nakon sastanka je kazao  da se na terenu uvjerio u životne uslove migranata i izbjeglica i razgovarao sa predstavnicima vlasti u Bihaću i Kantonu, kako bih stekao kompletnu sliku o svim dešavanjima i potrebama lokalnog stanovništva. U nastavku posjete Bosni i Hercegovini planira se sastati i  sa najvišim državnim  zvaničnicima, kao i predstavnicima međunarodnih agencija i ostalim akterima, da bi mogao formirati detaljan i konkretan izvještaj o trenutnoj situaciji  u Bosni i Hercegovini.


Dodaj komentar na ovu vijest