VIDEO - Reciklažno dvorište u Bihaću

USK

VIDEO - Reciklažno dvorište u Bihaću

- Grad Bihać od danas je bogatiji za reciklažno dvorište u kojem se selektira korisni otpad a koje se nalazi u sklopu JKP Komrad

 Cilj je  postići da se razdvaja  staklo, papir i plastika,  koje nakon toga kao korisna sirovina odlazi na  dalju obradu. Od ukupuno prikupljene  količine ove vrste otpada od 10 poduzeća u F BIH, Bihać prikupi 50% , što  pokazuje i spremnost građana  da učestvuju u ovom procesu. Istaknuto je to i  danas na svečanom  otvorenju u krugu ovog poduzeća.

 


Dodaj komentar na ovu vijest