VIDEO - Tužilaštvo USK: Iako u otežanim uslovima zadovoljni rezultatima

USK

VIDEO - Tužilaštvo USK: Iako u otežanim uslovima zadovoljni rezultatima

- Tužilaštvo USK proteklu godinu okončalo je sa zadovoljavajućim rezultatima, tvrde u ovom pravosudnom organu

 Pravdaju to činjenicom da su uprkos otežavajućim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija ali i stari problemi koji se najviše  ogledaju u nedostatku dovoljnog broja tužioca, uspjeli riješiti značajan broj predmeta iz svih djelokruga rada Tužilaštva. 

Strateški cilj je u narednom periodu smanjiti broj starih predmeta ali na vrijeme rješavati nove poput onih koji su dobijeni od strane državnog Tužilaštva a odnosi se na predmete ratnog zločina


Dodaj komentar na ovu vijest