VIDEO - USK: Da li je na pomolu isplata po vansudskoj nagodbi?

USK

VIDEO - USK: Da li je na pomolu isplata po vansudskoj nagodbi?

- Kada će biti isplaćen novac po sudskim presudama, a za koje je u julu raspisan javni poziv za vansudsku nagodbu? Ovo je pitanje koje postavlja na stotine onih koji su u julu pristali na uslov da se odreknu 10 posto glavnice duga i kamata koje su mnogima više od 10 godina se nakupljale.

Kako nam je rečeno, to će se desiti tek onda kada sve komisije formirane po ministarstvima završe svoj posao, odnosno naprave tabelarne spiskove onih koji ispunjavaju sve uslove.

 Oko sedam stotina je onih koji su se prijavili tokom jula i pristali da se odreknu kamata i 10 posto glavnice duga prema njima, i to po javnom pozivu Vlade Unsko-sanskog kantona. U istom tom javnom pozivu je pisalo da resorna ministarstva, odnosno za tu namjenu formirane komisije, provjeru i konačne spiskove onih koji ispunjavaju uslove, moraju završiti i Ministarstvu finansija dostaviti  do 30. septembra. 


Dodaj komentar na ovu vijest