VIDEO - USK opterećen dugovanjima po osnovu sudskih presuda, slična situacija u gradovima i općinama

BiH

VIDEO -  USK opterećen dugovanjima po osnovu sudskih presuda, slična situacija u gradovima i općinama

- Za razliku od Unsko-sanskog kantona i drugih općina i gradova, Bosanski Petrovac nema velikih dugovanja na osnovu izvršnih sudskih presuda.

Aktuelna Vlada Unsko-sanskog kantona zatekla je 11,5 hiljada korisnika, odnosno građana koji čekaju na isplatu sudskih presuda koje su presuđene u njihovu korist.

Takvi podaci znače da je dug Kantona u određenim trenucima, prema građanima, odnosno fizičkim i pravnim licima, na osnovu sudskih presuda, iznosio uz zatezne kamate, preko 200 miliona KM.

Iz tih razloga Vlada je morala donijeti plan, prema kojem bi se ova dugovanja trebala izmiriti u narednih 10, odnosno 15 godina.


Ništa bolja situacija nije ni u općinama odnosno gradovima. Ovakva dugovanja svake općine, odnosno gradske uprave, godinama se gomilaju i odavno su premašile više stotina hiljada KM, dok građani godinama čekaju na neko rješenje.


Dodaj komentar na ovu vijest