Zasjedala Operativna, podijeljeni zadaci - Ministarstvo zdravstva da preseli maloljetnike u Boriće, policija sutra da zatvori Biru!

Migrantska kriza

Zasjedala Operativna, podijeljeni zadaci - Ministarstvo zdravstva da preseli maloljetnike u Boriće, policija sutra da zatvori Biru!

U Bihaću je danas održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici IOM i  UNHCR.

Zbog pogoršane situacije, izazvane posljedicama prekomjernog priliva migranata na ovo područje, čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK Operativna grupa Unsko-sanskog kantona donijela je, a na osnovu Zaključaka Skupštine Unsko – sanskog kantona i vijeća Grada Bihaća i Velike Kladuše, na današnjem sastanku ove zaključke s ciljem daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije.


1. Zaključci i mjere koji su doneseni na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unasko – sanskog kantona, dana 02. 9. 2020.godine ostaju na snazi a uključuju:

- Odvraćanje daljeg priliva migranata na područje USK
- Zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima
- Zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama
- Zabranu pružanja usluga smještaja migrantima

2. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Vlade USK da sutra (srijeda, 30.septembar) organizuje, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Bihać, IOM-om i uz asistenciju Uprave policije MUP-a USK, privremeno relociranje  maloljetnih migranata iz centra Bira u centar za prihvat ranjivih kategorija Borići u Bihaću

3. Zadužuju se ministar Ministarstva unutrašnjih poslova USK i policijski komesar USK  da, odmah po izmještanju maloljetnih osoba bez pratnje iz centra Bira u Bihaću, organizuju izmještanje ostalih  korisnika tog centra na lokalitet Lipa u Bihaću, a u cilju zatvaranja kampa Bira. Na lokalitet Lipa organizovati i izmještanje  migranata zatečenih van smještaja na području grada Bihaća.

4. Zadužuju se ministar Ministarstva unutrašnjih poslova USK i policijski komesar da  Uprava policije MUP-a USK  blokira  privremeni prihvatni kamp u Miral u Velikoj Kladuši, radi sprječavanja daljeg prijema migranata u ovaj kamp a u cilju njegova gašenja.

5.  Traži se od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH da, u saradnji sa UN agencijama,  u roku od 72 sata,  organizuju relokaciju migranata iz centra Miral u slobodne kapacitete kampova kojima upravlja država, van područja USK.

6. Traži se od IOM da, u skladu s potrebama, organizuje hitni medicinski transport kao i zbrinjavanje ranjivih kategorija migranata.

7. Zadužuje se Crveni križ USK da i dalje organizuje podjelu obroka za migrante u prihvatnim kampovima te da koordinira humanitarno djelovanje nevladinih  organizacija i pojedinca
Predsjednik Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko – sanskog kantona

Foto: Arhiva USKinfo.ba
 


Dodaj komentar na ovu vijest