Zvizdić traži izmjene zakona: Strancima u BiH poslati poruku da nasilje neće biti tolerirano

PO HITNOM POSTUPKU

Zvizdić traži izmjene zakona: Strancima u BiH poslati poruku da nasilje neće biti tolerirano

Zastupnik u Parlamentu BiH Denis Zvizdić je u parlamentarnu proceduru poslao izmjene i dopune Zakona o strancima BiH čime bi bilo omogućeno deportovanje migranata koji koriste opojne droge.

U Zakonu o strancima u članu 106. stav (1) pod tačkom b) iza riječi "s obilježjem" dodaju se riječi "posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga" što znači da će, ukoliko izmjene budu usvojene, postojati zakonski okvir za deportaciju migranata koji prodaju, ali i koriste opojne droge.

"Smatram da država kroz sistem generalne prevencije treba poslati jasnu poruku migrantima/strancima koji borave u BiH da neće biti tolerisano nasilje i kršenje javnog reda i mira na teritoriji BiH i da to može biti zakonski razlog za stavljanje pod nadzor i deportaciju", rekao je Zvizdić.

Osim toga on je zatražio i proširenje kapaciteta Imigracionog centra, kao i to da se ozakoni protjerivanje stranaca iz države ukoliko budu kažnjeni za prekršaj sa elementima nasilja ili za kršenje javnog reda i mira.

Foto:Klix.ba


Dodaj komentar na ovu vijest