Anketa pokazala da je 23 posto potpuno imunizovanih u BiH

Agencija Ipsos

 Anketa pokazala da je 23 posto potpuno imunizovanih u BiH

Agencija Ipsos je tokom septembra 2021. provela istraživanje o imunizaciji bh. građana prema kojem je oko 30 posto građana primilo bar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, a 23 posto je potpuno imunizovano.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.010 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine, koristeći metodu terenske ankete licem u lice.

Istraživanje je pokazalo da je 30 posto građana BiH (18+) primilo barem jednu dozu vakcine protiv COVID-19. Oko 23 posto ljudi je potpuno imunizovano, odnosno primilo obje doze protiv koronavirusa. Osobe koje se nisu revakcinisale čekaju svoj termin za revakcinaciju, odnosno postoji mali, zanemariv postotak osoba koje se neće revakcinisati zbog intenzivnih nuspojava od prve doze vakcine protiv COVID-19.

Većina ispitanih građana je vakcinisana u Bosni i Hercegovini.

Kada govorimo o vakcinama protiv COVID-19, najveći postotak ljudi je primio Pfizer vakcinu za zaštitu od korona virusa, a slijede AstraZeneca i Sinopharm/Sinovac.

Kao glavni razlog izostanka želje za vakcinacijom, građani navode da vakcine nisu dovoljno ispitane. Građani u velikoj mjeri ne vjeruju da je vakcina efikasna protiv koronavirusa, te ne žele da se vakcinišu zbog mogućih nuspojava. Jedna petina građana dobi 65+ je općenito protiv vakcina i ne vakciniše se.

Značajan broj osoba koje su u penziji je vakcinisan, dok je taj broj značajno manji kod osoba koje su nezaposlene. Nešto veći udio građana koji žive u urbanom dijelu Bosne i Hercegovine je vakcinisan barem jednom dozom. Četiri petine osoba dobi 25-34 godine nije vakcinisano niti jednom dozom vakcine protiv koronavirusa.

Značajan udio građana Tuzlanskog Kantona čeka na poziv za vakcinaciju protiv koronavirusa.

Foto: D. S./Klix.ba

 


Dodaj komentar na ovu vijest