U Bihaću danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona

226. sjednica

U Bihaću danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas održana 226. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2020. godinu, te Plan i program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2021. godinu.

Također, razmatran je i usvojen Program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.

Iz resora unutrašnjih poslova potvrđena je Odluka o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara USK-a kojom je Nezavisni odbor ocijenio komesara Muju Koričića ocjenom zadovoljava.

Po ocjeni članova Vlade USK-a posebno uspješno je bilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike čiji je Izvještaj o radu u 2020. godini prezentovala ministrica Nermina Ćemalović.


Dodaj komentar na ovu vijest