VIDEO - Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK: Tokom praznika vršila pojačan inspekcijski nadzor

USK

VIDEO - Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK: Tokom praznika vršila pojačan inspekcijski nadzor

- Tokom prvomajskih praznika, mješoviti inspekcijski timovi Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vršili su pojačan inspekcijski nadzor, te su na području svih općina i gradova u USK-u izvršili ukupno 122 kontrole

Narednih dana vršit će pojačan inspekcijski nadzor iz oblasti šumarstva kao i zaštite na radu radnika zaposlenih u ovoj djelatnosti. Mješoviti inspekcijski timovi tako će obići šumske odjele i veliki dio radilišta na području USK-a kako bi utvrdili da li se poštuju odredbe Zakona o šumama, odnosno Zakon o zaštiti na radu koji obavezuje poslodavce na posjedovanje i korištenje adekvatne zaštitne opreme i stručnu obuku za pojedina radna mjesta radnika u šumarstvu.

 Kazne za prekršioce su i od 6.000 KM za pravna, odnosno 1.000 KM za odgovorno lice  u pravnom licu, dok je kazna za nelegalan promet drveta 3.000 KM za pravno lice i 500 KM za odgovorno lice u pravnom licu.


Dodaj komentar na ovu vijest